Contact

Postadres

Margrietlaan 52

6713 PN EDE


Tel.: +31 (0)318-200214

Bezoekadres

Amsterdamseweg 9

6711 BE EDE

Giften

Giften aan deze stichting en geworven gelden door deze stichting komen geheel ten goede aan de uitvoering van het doel van deze stichting, het behoud van de Noorderkerk en de daarin gevestigde Edesche Concertzaal. Giften en donaties kunnen gestort worden op NL70 RABO 0162 5037 68 t.n.v. Stichting Edesche Concertzaal in de Noorderkerk te Ede.

RSIN 850908280

KVK 53511921