Over ons


Het bestuur van Stichting Edesche Concertzaal in de Noorderkerk bestaat uit de volgende personen:

Jaap Boot

Voorzitter

Jaap Boot

Willemien Hendriks

Secretaris

Willemien Hendriks

Henk van den Oever

Penningmeester

Henk van den Oever

Marten Kreeft

Bestuurslid

Marten Kreeft

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voorzover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.