Stichting Edesche Concertzaal in de Noorderkerk

 

Doel Stichting Edesche Concertzaal in de Noorderkerk

Het behoud van de Noorderkerk te Ede, staande en gelegen aan de Amsterdamseweg 9, ten behoeve van het culturele erfgoed in de ruimste zin van het woord, en dan met name de daarin gevestigde Edesche Concertzaal.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt en wat nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde heeft een maatschappelijke invulling te geven;
  • het cultureel en historisch zelfbewustzijn te versterken door middel van behoud van museale gebouwen;
  • al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste van het woord.

Het bestuur ontplooit daarbij de volgende activiteiten:

  • Het werven van particuliere en zakelijke donateurs, die jaarlijks een bijdrage geven.
  • Het benaderen van grote fondsen op het gebied van kunst en cultuur voor een eenmalige bijdrage in te realiseren concerten.
  • Het organiseren van diverse activiteiten die het behoud van de Edesche Concertzaal ten goede komen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.Stichting Edesche Concertzaal in de Noorderkerk

-